Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

U skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom o zaštiti podataka (“GDPR”), Apollo HR d.o.o. (web trgovina FreeON.hr) u daljnjem tekstu PRODAVAČ pruža sljedeća prava s ciljem zaštite osobnih podataka, koja su detaljnije razrađena u nastavku:

 • Korisnik osobnih podataka,
 • Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka,
 • Posjećivanje i korištenje web stranice,
 • Razdoblje zadržavanja na web stranici
 • Pravo na pristup podacima,
 • Pravo na izmjenu podataka,
 • Pravo na brisanje osobnih podataka iz baze,
 • Pravo na ograničenja prilikom obrade podataka,
 • Pravo na prenosivost podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Postupak ostvarivanja prava,
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka,
 • Trajanje Pravilnika.

Korisnik osobnih podataka

Korisnik osobnih podataka je Apollo HR d.o.o., Pustodol začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje.

Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Sve osobne podatke koje ste nam ustupili na korištenje, koristit ćemoisključivo s namjenom koja je i navedena, a za koju ste i dozvolili upotrebu istih. Ako će biti potrebe za podatke u neku drugu svrhu, o tome ćete biti obaviješteni, te možete za njih dati suglasnost.

Posjećivanje i korištenje web stranice

Prilikom svakog pretraživanja na web stranici www.freeon.hr, Apollo HR d.o.o., automatski sprema pretraživanja na sljedeći način (npr. broj IP adrese i broj koji automatski kreira server kako bi se prepoznala kategorija koja je pretraživana). Ti se podaci koriste isključivo za kreiranje statistike koja je potrebna za Apollo HR d.o.o., te tako prikupljene podatke, prodavač koristi isključivo s tom svrhom i ne povezuje ih s nekim drugim podacima.

Razdoblje zadržavanja na web stranici

 • Uvjeravamo vas da vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno kako bi se oni iskoristili za svrhu u koju su isti prikupljeni:
 • Pojam upisan u tražilicu se automatski sprema i čuva 3 mjeseca,
 • Vaši kontakt podaci koristit će se isključivo sa svrhom koji su i dani,
 • Ako postoji drugačiji zakonski rok čuvanja podataka (npr. računovodstveni ili porezni podaci) za pojedinačne podatke koji se obrađuju za neku realizaciju ugovora, rok čuvanja je deset godina, s time da je pristup podacima ograničen.
 • Nakon prestanka potrebe za tim podacima, isti će se odmah i trajno izbrisati iz sustava.


Pravo na pristup podacima

U svakom trenutku imate pravo od tvrtke dobiti potvrdu obrađuje li tvrtka vaše osobne podatke, te u tom slučaju imate pravo na pristup vlastitim podacima i sljedećim informacijama vezanih uz obradu podataka:

 • Svrhu obrade,
 • Vrstu osobnih podataka,
 • Korisnike ili kategorije korisnika kojima su vaši osobni podaci bili ili će biti otkriveni, a posebno korisnicima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
 • Ako je moguće, predviđeno razdoblje unutar kojega će se podaci zadržati, a ako to nije moguće – kriterije koji će se koristiti za određivanje tog razdoblja
 • Mogućnost da voditelj obrade podataka zahtijeva brisanje ili obriše osobne podatke korisnika ili da ima pravo prigovora na takvu obradu podataka.
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom odboru.
 • Ako se osobni podaci ne prikupljaju od korisnika, potrebno je navesti sve dostupne informacije o njihovom izvoru.
 • Mogućnost automatiziranog donošenja odluka, uključujući i profiliranje, te prikaz razumnih informacija s razlozima za isti, kao i važnosti i posljedicama koje bi mogle biti uslijed takve obrade za korisnika.
 • Na vaš zahtjev, tvrtka će vam dati jednu besplatnu kopiju vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije informacija koje možete zatražiti, tvrtka će vam naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

Pravo na izmjenu podataka

Imate pravo tražiti od tvrtke da ispravi netočne osobne podatke o vama bez prethodne najave. U skladu sa svrhom obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke u obrascu za registraciju.

Pravo na brisanje osobnih podataka iz baze

Imate pravo tražiti od tvrtke da izbriše osobne podatke o vama bez prethodne najave, a tvrtka to mora napraviti u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su isti prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni.
 • kada ste opozvali odluku koja je bila temelj za obradu vaših podataka, ali ne postoji neka druga pravna osnova za obradu.
 • ako imate prigovor na obradu vaših podataka na temelju provjere s voditeljem obrade, a nema razloga za njihovu obradu.
 • ako se protivite obradi podataka sa svrhom izravnog marketinga.
 • ako se osobni podaci moraju izbrisati u skladu sa zakonskim obvezama sukladno EU.

Ako tvrtka objavi vaše osobne podatke u skladu su Općim uvjetima, onda će isto tako poduzeti sve korake, uključujući i tehničke mjere, kako bi mogla obavijestiti voditelje obrade, da ispitanik traži brisanje svih podataka i poveznica na svoje osobne podatke.

 

Pravo na ograničenje prilikom obrade podataka
Imate pravo zahtijevati da tvrtka ograniči obradu vaših osobnih podataka kada se primjenjuje jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada ste osporili točnost danih podataka, na razdoblje koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost vaših osobnih podataka,
 • kada je obrada osobnih podataka nezakonita, te se vi protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,
 • kada tvrtka više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali su vam isti potrebni za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
 • kada ste uložili prigovor na obradu, te dok se ne provjeri da li pravni razlozi voditelja obrade nadmašuju vaše razloge.


Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Imate pravo primiti osobne podatke o vama koje drži tvrtka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku, te mogućnost iste proslijediti drugom voditelju obrade bez obzira da li je isti sudjelovao u obradi vaših podataka, ako se:

 • obrada temelji na vašem pristanku ili ugovoru, te
 • ako se obrada obavlja automatiziranim sredstvima.


Pravo na ugovor

Iz osobnih razloga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka ako se ona temelji na legitimnim interesima tvrtke ili treće strane. Tvrtka će prestati obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže uvjerljive razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje ako je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se izravni marketing temelji na privoli, pravo na prigovor može se ostvariti opozivom dane osobne privole.

Postupak ostvarivanja prava

Sve prethodno navedene zahtjeve u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, imate mogućnost pisati voditelju obrade podataka, možete pisati na elektronički mail: info@freeon.hr ili pisanim putem na:

Apollo HR d.o.o. – uprava
Pustodol Začretski 19a
49223 Sveti Križ Začretje.

Ako zahtjev u skladu s gornjom stavkom podnesete elektroničkim putem, informacije će vam, ako će to biti moguće, biti dostavljene elektroničkim putem, osim ako niste zatražili drugačije.

U svrhu pouzdane identifikacije, a u slučaju ostvarivanja vaših prava na osobne podatke, voditelj obrade može od vas zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta, a može odbiti i postupanje u skladu s ovim poglavljem samo ako dokaže da se ne možete pouzdano identificirati.
Voditelj obrade će na zahtjev s kojim ostvarujete svoja prava u vezi s osobnim podacima odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Tvrtka može produžiti rok za ostvarivanje prava za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ako tvrtka produži rok, obavijestit će vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima kašnjenja.

Ako su vaši zahtjevi prema ovom poglavlju očito nerazumni ili pretjerani, posebno zato što se ponavljaju, vaša tvrtka može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili provedbe potrebne radnje,
 • odbiti postupanje po zahtjevu.


Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Svaki prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka može se uputiti pisanim putem voditelju obrade na elektronički mail: info@freeon.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje.

Također imate pravo podnijeti pritužbu izravno Povjereniku za informiranje ako smatrate da se obradom osobnih podataka koji se odnose na Vas krši Pravilnik o zaštiti osobnih podataka sukladno regulativama Republike Hrvatske ili EU.

Trajanje Pravilnika

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka vrijedi od 17. rujna 2012., te su moguće naknadne nadopune ili izmjene. Upravo iz tog razloga Vas molimo da prilikom prihvaćanja Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, uvijek pročitate isti, zbog eventualnih dopuna ili izmjena.

Prihvaćam opće odredbe sukladno Pravilniku o zaštiti podataka.*